Kenniscentrum Nelles

De belangstelling voor voedsel uit de eigen omgeving neemt toe. Local Food staat in de belangstelling en is een trend wereldwijd. Maar kennis over wat dit is, het belang ervan en de meerwaarde voor mensen en de regio zelf is onderbelicht of uit beeld verdwenen. Met kenniscentrum Nelles bundelen we kennis en ervaringen hierover. De wereld achter ons eten is complex, uitdagend en gaat verder dan sec aandacht voor streekproducten. Met kenniscentrum Nelles willen we kennis, visies en de praktijk over Local Food ontdekken, ontwikkelen en delen. Dit alles onder het motto He’w Zelf, Ku’w Zelf, Doe’w Zelf!

Kennis & Projecten

On-Achterhoeks groots durven denken over de eigen Foodsector

Platform Achterhoek Food werkt aan Food Manifest en een onderscheidende internationale positie! Studente Eline Nagelholt van Saxion Hogeschool heeft voor haar scriptie  internationale literatuur geraadpleegd en een plan van aanpak uitgewerkt voor een internationale profilering van de Achterhoek als food destination. Hierbij is ingezet om meteen ‘on- Achterhoeks’ groots te durven denken over de eigen …

Lees meer

Bestel hier de Smaakboeken ‘Alles van het Dier’ en ‘Alles van de Grond’

Bestel hier de smaakboeken Alles van het Dier en Alles van de Grond.