Kenniscentrum Nelles

De belangstelling voor voedsel uit de eigen omgeving neemt toe. Local Food staat in de belangstelling en is een trend wereldwijd. Maar kennis over wat dit is, het belang ervan en de meerwaarde voor mensen en de regio zelf is onderbelicht of uit beeld verdwenen. Met kenniscentrum Nelles bundelen we kennis en ervaringen hierover. De wereld achter ons eten is complex, uitdagend en gaat verder dan sec aandacht voor streekproducten. Met kenniscentrum Nelles willen we kennis, visies en de praktijk over Local Food ontdekken, ontwikkelen en delen. Dit alles onder het motto He’w Zelf, Ku’w Zelf, Doe’w Zelf!

Kennis & Projecten

Eindrapport Vlees van de Melkkoe en effect op milieu

Dat het vlees van melkkoeien smakelijk kan zijn, blijkt al wel uit enkele praktijkvoorbeelden. Maar is dit ook milieuvriendelijker? Studente Bernou van der Wiel van Wageningen universiteit is in dit vraagstuk gedoken tijdens haar stage bij kenniscentrum Nelles. Maakt het ras uit? Zijn er Achterhoekse rassen? Is het noodzakelijk om af te mesten? Wat is …

Lees meer

Uitgelicht

Collectieboomgaarden; help mee oude rassen in stand te houden

We zoeken bewoners in de Achterhoek die een collectieboomgaard willen aanplanten; een boomgaard met hele oude rassen die zeer zeldzaam zijn geworden. Samen met het Kenniscentrum Nelles en hoogstamfruitspecialist Hennie Rossel willen we deze rassen behouden voor de toekomst. Meer info vind je hier.