Start MSc Internship Saide Lenferink bij Nelles

In augustus 2018 is studente Saide Lenferink, 25 jaar en vijfdejaars student Animal Sciences (specialisatie Global and Sustainable Production Systems) aan Wageningen University & Research, begonnen aan haar MSc-internship bij Kenniscentrum Nelles met als onderwerp ‘Duurzaamheid als vast onderdeel van mbo-onderwijs gericht op de voedselsector’. Onderzoek van Kenniscentrum Nelles wijst uit dat in de voedselsector nog vaak weinig kennis is over het thema duurzaamheid en alles wat daarmee te maken heeft, en dat dit mogelijk veroorzaakt wordt doordat binnen het onderwijsbeleid duurzaamheid geen structureel onderdeel is en vaak op mbo-instellingen daarom alleen middels keuzedelen aangeboden wordt. Andere onderzoeken wijzen uit dat voor de ontwikkeling van een maatschappij, evenals bewustwording over een onderwerp als duurzaamheid, juist een structurele aanpak in het onderwijs noodzakelijk is.

Daarom is het doel van Saides onderzoek om te achterhalen hoe duurzaamheid structureel in het onderwijs kan worden toegepast. Daarvoor wordt gekeken naar de opbouw en beleidsvorming van het mbo-onderwijs en wat de procedure is om een wijziging door te voeren, hoe duurzaamheid momenteel wordt aangeboden in mbo-opleidingen, en welke activiteiten rondom duurzaamheid vanuit het bedrijfsleven of branche plaatsvinden. Hiervoor gaat ze in de praktijk aan de slag met mbo-opleidingen in de Achterhoek richting food en daarnaast ook in het slagerskanaal. De resultaten van het onderzoek worden verwacht eind december.

Benieuwd naar het volledige onderzoeksvoorstel? Zie het hier: MSc Internship Onderzoeksvoorstel Saide Lenferink

https://www.linkedin.com/in/saide-lenferink