Resultaten van stage ‘Waarom voedselbeleid voor ook de Achterhoek!

Met studente Jeanne Steverink van universiteit Utrecht zijn we gedoken in het thema voedsel en waarom er voedselbeleid nodig zou zijn. Dit wordt namelijk nogal eens bepleit. Daarnaast hebben we ons de vraag gesteld of er argumenten zijn waarom er in de Achterhoek voedselbeleid zou moeten zijn?

De conclusie was al snel dat het vooral ontbreekt aan basiskennis en basisvaardigheden bij ouders en hun kinderen. En dat voedsel juist niet het domein van enkel de landbouwsector is of de levensmiddelenindustrie. Het is net zo goed cultuur, sociaal, identiteit, gezondheid alsook natuur en landschap en daarmee onderdeel van veel verschillende beleidsthema’s.

Belanghebbenden zijn ook werkgevers, zorginstellingen en gemeenten, aangezien deze baat hebben bij een gezonde beroepsbevolking om sociale redenen maar ook domweg vanwege de kosten. Lees hier de resultaten van het project.