Trends & Grondstoffen in de Bakkerij

Kansrijke Achterhoekse grondstoffen voor de bakkerij!

Uit een analyse van de bakkerijbranche door Edwin Smits, student aan de Aeres Hogeschool, blijkt er volop potentieel te zijn voor de regionale teelt van plantaardige en eiwitrijke grondstoffen voor de bakkerijbranche. Bakkers staan momenteel voor diverse uitdagingen om in te spelen op verandering in markt en maatschappij. Eén van de oplossingen om toekomstbestendig te blijven en om onderscheidend vermogen te creëren t.o.v. de supermarkt, is het benutten van lokaal geteelde grondstoffen en om actuele voedseltrends te volgen. De grondstoffen; gerst, haver, rogge, zachte tarwe, harde tarwe, spelt, lijnzaad, pompoenpitten, zonnebloempitten en blauwmaanzaad zijn kansrijk voor zowel bakker als agrariër. Al deze teelten zijn klimatologisch en teelttechnisch gezien mogelijk. De teelt van zaden en pitten vereist echter nog wat extra aandacht, vanwege de beperkte teeltkennis. Het succesvol benutten van lokaal geteelde grondstoffen vergt een degelijke, meerjarige ketensamenwerking tussen de teler, molenaar en bakker. Er dient nauw samengewerkt te worden om aan elkaars verwachtingen te voldoen op het gebied van kwaliteit, volume en beperken van de kostprijs. Ten alle tijden is inzet van storytelling, professionele marketing en promotie gericht op de juiste consumentensegmenten noodzakelijk, waarbij de meerwaarde van de herkomst duidelijk op de voorgrond treed.

Lees hier de samenvatting van het onderzoek!

Lees hier het volledige onderzoek!