Resultaat scriptie Van Hall Larenstein. Duurzaamheid in de slagerij.

Studente Marjolijn Barten heeft voor haar scriptie een beknopt onderzoek en analyse uitgevoerd bij slagers met als onderwerp duurzaamheid in de slagerij.

Het doel van het onderzoek was om de ervaringen én het kennisniveau bij slagers vast te leggen over de duurzamere herkomst van het vlees in de slagerij.

Het blijkt dat slagers een duurzamere herkomst van het vlees belangrijk vinden. Maar in welke mate de verschillende keurmerken en bedrijfslogo’s van leveranciers garanties hierover geven is wat onduidelijk en kennis hierover ontbreekt.

Een aanbeveling is om kennis over de duurzamere herkomst en de garanties te verbeteren, met maatwerk voor de slagerspraktijk. En om meer gebruik te maken van de Keurmerkwijzer van Milieucentraal en dat deze kennis een structureel onderdeel wordt in het vakonderwijs.

Met deze aanbevelingen gaan we aan de slag in het netwerk www.meatnl.nl en in www.smaakacademieachterhoek.nl.

Lees hier de samenvatting en hier de gehele scriptie.