Rapport belang Voedsel voor de Achterhoek

In dit rapport wordt ingegaan op de onderbouwing van het belang van de voedselsector voor de Achterhoek. Kenniscentrum Nelles heeft dit project geïnitieerd en uitgevoerd samen met Wageningen universiteit (LEI en Alterra). Het ministerie van EZ heeft dit project gefinancierd. Met dit rapport is een transparant en concreet beeld ontstaan welke rol de voedselsector speelt in de Achterhoek en wat aanbevelingen zijn voor de toekomst. In economische zin maar ook gezien haar ruimtelijke impact.

Lees hier de samenvatting.

Het hele rapport vind je hier.