On-Achterhoeks groots durven denken over de eigen Foodsector

Platform Achterhoek Food werkt aan Food Manifest en een onderscheidende internationale positie!

Studente Eline Nagelholt van Saxion Hogeschool heeft voor haar scriptie  internationale literatuur geraadpleegd en een plan van aanpak uitgewerkt voor een internationale profilering van de Achterhoek als food destination. Hierbij is ingezet om meteen ‘on- Achterhoeks’ groots te durven denken over de eigen foodsector, zodat deze een impuls kan geven aan nieuwe business en vitalisering van de regio. Vergeet hierbij oubollige traditionele streekproducten en zet in op onderscheidende smakelijke kwaliteit van Foodproducten. Met allerlei arrangementen en innovatieve toepassingen en daarbij uitgewerkt de beleving van het landschap, natuur, duurzaamheid én de passie van haar innovatieve vakmensen.

Achterhoek als Food Destination

De Achterhoek kan zich als regio onderscheiden wanneer de regio inzet op natuurinclusief Wonen, Werken en Eten. Dit was de conclusie van de Ronde Tafel bijeenkomst van platform Achterhoek Food in december vorig jaar. Deze onderscheidende positie kan gerealiseerd worden met een integrale benadering en met ‘natuurinclusief’ als rode draad in alles wat de regio doet vanuit verschillende sectoren en beleidsterreinen.

De Foodsector is in de regio actief op meer dan 78% van het grondgebied van de Achterhoek en daardoor belangrijk binnen het thema natuurinclusief. De sector met in haar gelederen maakindustrie, levensmiddelenindustrie, landbouw, speciaalzaken, catering, horeca, natuurorganisaties, toerisme en onderwijs kan zorgen voor nieuwe business door het aantrekken van nieuwe ondernemers en zorgen voor een aantrekkelijke omgeving voor (nieuwe) bewoners én bezoekers aan de regio. Daarnaast kan de sector zorgen voor gezonde voeding gemaakt met respect voor mens, dier en de natuurlijke omgeving, een belangrijke trend in food op dit moment.

De sector toerisme en vrijetijdseconomie kan als aanjager fungeren voor het behalen van een onderscheidende positie blijkt uit de scriptie. In het onderzoek wordt ingegaan op internationale voorbeelden, wetenschappelijke kennis en handvatten om deze integrale aanpak in te zetten. Het startpunt vormt het opstellen van een Achterhoek Food Manifest dat breed gedragen wordt. Vanuit het platform Achterhoek Food van LEADER Achterhoek gaan we met het opstellen van dit Manifest aan de slag met steun van Stichting Achterhoek Toerisme.

Meer weten?