Laat je appel of peer determineren!

Wat is de naam van het ras van je oude appel- of perenboom?

In de Achterhoek blijken nog vrij veel oude en zeldzame appel- en perenrassen voor te komen, maar vaak kent de eigenaar de naam van het ras niet (meer).

Hennie Rossel, een kenner van oude fruitrassen uit Vorden, heeft de afgelopen decennia, veel oude rassen opgespoord en verzameld. Hij heeft deze rassen in z.g. collectie-boomgaarden in Oost-Nederland onder kunnen brengen bij een groot aantal particulieren. In totaal zijn er inmiddels ruim 100 Collectieboomgaarden elk met een deel van de totaal ca. 350 appel- en perenrassen.

De rassen in deze Collectieboomgaarden fungeren als zeer waardevol referentiemateriaal waarmee  onbekende rassen kunnen worden vergeleken. Kenniscentrum Nelles werkt samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) aan het behoud van de unieke verzameling fruitrassen van Hennie Rossel en het netwerk van de Collectieboomgaarden met vaak reeds verloren gewaande en al zeer oude fruitrassen. 

Determineren

Rossel houdt samen met Achterhoekse hobby-fruittelers en liefhebbers van oude appel- en perenrassen determineerbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden gehouden om de juiste naam te geven aan appel en peersoorten. Er is veel praktijkervaring nodig om het determineren enigszins onder de knie te krijgen en samenwerking om onderling kennis en ervaring te delen. Soms is het ook nodig om een appel of peer meerdere jaren te volgen. Dat geldt met name voor de vele, vaak slechts nog zeer lokaal voorkomende en niet of nauwelijks beschreven streekrassen.

Kenniscentrum Nelles coördineert momenteel de trainingen voor het leren determineren van deze determineergroep. Voor de trainingsavonden is de beschikking over een breed scala aan fruitrassen nodig. Vandaar dat we de mogelijkheid bieden om monsters van voor jezelf onbekende rassen aan te leveren zodat de groep je mogelijk kan helpen om een ‘vergeten fruitsoort’ weer op naam te brengen.

Hoe aanleveren van je onbekende appel of peer?

Bekijk vooraf goed welke eisen er worden gesteld aan de appels en peren die je ter determinatie wilt aanbieden. Vul hiervoor in ieder geval het determineerformulier in. Dit is noodzakelijk om zo je contactgegevens te hebben en alle nog beschikbare informatie van het ras om zo een inschatting te kunnen maken over welk ras het is of om deze de komende jaren te blijven volgen. Soms is het namelijk niet mogelijk om de naam van het betreffende ras met zekerheid vast te stellen.

De kosten voor het determineren van je appel of peer bedragen 5 euro per fruitsoort. Het is bedoeld om enigszins tegemoet te komen in de kosten die de vrijwilligers moeten maken om op de diverse locaties te komen determineren, de kosten van studiemateriaal en het raadplegen van experts.

Determineerformulier

Hieronder ziet u het determineerformulier. Deze kunt u uitprinten en invullen. De fruitstukken, het ingevulde formulier en 5 euro kunnen ingeleverd worden bij Kenniscentrum Nelles.

Download het formulier door hier te klikken en print het!